Περιήγηση: ελληνικό ποδόσφαιρο

Αθλητικά
ΚΚΕ: Το «ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών» παίζεται στο παρασκήνιο και στις αίθουσες των υπουργείων

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο χώρο του ποδο­σφαί­ρου, ανα­φέ­ρει: «Οι εξε­λί­ξεις επιβεβαιώνουν,…

Επικαιρότητα
Κόκκαλης-Μαρινάκης: «Κόντρα» μεγαλοεπιχειρηματιών στην πλάτη του Ολυμπιακού

Στα άκρα έχει οδη­γη­θεί η κόντρα των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών Σωκρά­τη Κόκ­κα­λη και Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, με εκα­τέ­ρω­θεν αιχ­μη­ρές ανα­κοι­νώ­σεις και βαριές κατηγορίες.…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα «Η επίδραση του λαϊκού κινήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο» στις 29 Μάη

Εκδή­λω­ση με θέμα «Η επί­δρα­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο» διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ στο πλαί­σιο των εορ­τα­σμών των…