Περιήγηση: ΕΜΥ

Επικαιρότητα
Καύσωνας “Κλέων”: Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίο από την ΕΜΥ — Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

Νέο έκτα­κτο δελ­τίο για τον καύ­σω­να “Κλέ­ων” που πλήτ­τει ήδη τη χώρα μας, χωρίς ωστό­σο ιδιαί­τε­ρες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις εξέ­δω­σε η ΕΜΥ.…

Επικαιρότητα
ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα την Κυριακή

Επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να θα συνε­χί­ζουν να εκδη­λώ­νο­νται κατά τόπους στη χώρα μας σήμε­ρα Κυρια­κή (06–11-22) και έως τις πρώ­τες πρωινές…

Επικαιρότητα
Εκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Αλλα­γή σκη­νι­κού στον και­ρό ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία που με έκτα­κτο δελ­τίο επι­κιν­δύ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, προει­δο­ποιεί για ένα διήμερο…