Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διεθνή
Κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών: Καταγγέλλει προβοκατόρικες μεθοδεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις μεθο­δεύ­σεις ευρω­βου­λευ­τών καταγ­γέλ­λει το Κου­βα­νι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών μέσω της κου­βα­νι­κής πρε­σβεί­ας στις Βρυ­ξέλ­λες, ανα­φο­ρι­κά με συζή­τη­ση που είναι προγραμματισμένη…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία προωθεί απαράδεκτους και επικίνδυνους σχεδιασμούς

Το ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για την Τουρ­κία είναι κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στα μέτρα του σχε­δια­σμού της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ…

Διεθνή
Ευρωκοινοβούλιο: «Βάση για διαπραγμάτευση» το απαράδεκτο σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου για το Παλαιστινιακό

Το απα­ρά­δε­κτο σχέ­διο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανα­το­λή και το Παλαι­στι­νια­κό κατήγ­γει­λε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος στην…

Επικαιρότητα
Καραγκιοζιλίκια του φασίστα Λαγού στο ευρωκοινοβούλιο: Έσκισε την τούρκικη σημαία…

Σε ένα γελοίο εθνι­κι­στι­κό σόου επι­δό­θη­κε ο — πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της — ευρω­βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός, κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του Ευρωπαϊκού…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Καταγγέλλει το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό κοινό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Με αφορ­μή το κατά­πτυ­στο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στο οποίο επι­χει­ρεί­ται η παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρι­κής αλή­θειας, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση:…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σ. Ζαριανόπουλος «έβαλε στη θέση του» τον αντικομμουνιστή Α.Ταγιάνι

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Α. Ταγιά­νι που επι­χεί­ρη­σε την εξί­σω­ση του τέρα­τος του φασισμού…

Διεθνή
Όμοιος ομοίω: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάροφ 2017 στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο απέ­νει­με σήμε­ρα το Βρα­βείο Ζαχά­ροφ 2017 για «την ελευ­θε­ρία του πνεύ­μα­τος» στη δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, πληροφορήθηκε…