Περιήγηση: Ηλιούπολη

Επικαιρότητα
ΦΩΤΟ: Οι φασίστες-επίδοξοι δολοφόνοι της Ηλιούπολης που επιτέθηκαν σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Οι επί­δο­ξοι δολο­φό­νοι φασί­στες που έδρα­σαν σήμε­ρα στην Ηλιού­πο­λη είχαν οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο επί­θε­σης ενά­ντια στα μέλη του ΚΚΕ και της…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε μέλη της ΚΝΕ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε βάρος μελών της νεο­λαί­ας της ΚΝΕ σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Ηλιού­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κης. Τα φασι­στοει­δή πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι…

Πολιτική
ΚΟ Ηλιούπολης του ΚΚΕ: Για την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 19χρονης

Μια ακό­μα φρι­χτή υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης απο­κα­λύ­φθη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες. Αυτή την φορά ήταν μια 19χρονη κοπέ­λα από…

Επικαιρότητα
Στη φυλακή και τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της Ηλιούπολης

Ένας ακό­μη εμπλε­κό­με­νος στην υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης της 19χρονης που κρα­τού­νταν αιχ­μά­λω­τη στο σπί­τι του αστυ­νο­μι­κού, στην…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του μαστροπού αστυνομικού που εξέδιδε τη 19χρονη

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή εισαγ­γε­λι­κή διά­τα­ξη, τα στοι­χεία του 39χρονου αστυ­νο­μι­κού, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι κρα­τού­σε αιχμάλωτη,…

Κοινωνία
Ηλιούπολη: Νέα καταγγελία κατά του μαστροπού αστυνομικού — «Με πίεζε να εκδίδομαι έναντι αμοιβής»

Σημα­ντι­κές είναι εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση της Ηλιού­πο­λης η οποία φαί­νε­ται ότι ουσια­στι­κά πρό­κει­ται περί κυκλώ­μα­τος μαστρο­πεί­ας με πρω­τα­γω­νι­στή τον επί­ορ­κο αστυνομικό…

Κοινωνία
Υπόθεση Ηλιούπολης: Την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τού αστυνομικού διεκδικεί η μητέρα του παιδιού

Την επι­μέ­λεια της ανή­λι­κης κόρης του αστυ­νο­μι­κού κατη­γο­ρού­με­νου στην υπό­θε­ση της βίαι­ης εκπόρ­νευ­σης της 19χρονης, θα διεκ­δι­κή­σει η σύζυ­γος του…

Κοινωνία
Νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος μαστροπών — Θα μιλήσουν άλλες δύο γυναίκες

Νέα στοι­χεία για το κύκλω­μα μαστρο­πών στο οποίο κατη­γο­ρεί­ται ότι συμ­με­τεί­χε ο 39χρονος από­τα­κτος αστυ­νο­μι­κός ανα­μέ­νε­ται να απο­κα­λυ­φθούν τις αμέσως…

Κοινωνία
Ηλιούπολη: Η δικηγόρος της 19χρονης Κάνει λόγο για περισσότερα μέλη του κυκλώματος και περισσότερα θύματα

Ότι ο αστυ­νο­μι­κός που εκμε­ταλ­λευό­ταν σεξουα­λι­κά την κοπέ­λα στην Ηλιού­πο­λη είχε σπά­σει το κινη­τό της 19χρονης, για να μην μπορεί…