Περιήγηση: Ηλιούπολη

Επικαιρότητα
Ηλιούπολη: Μετά την αποφασιστική στάση του Σωματείου Εργαζόμενων, αντιδράσεις και από τους κάτοικους για την αφαίρεση του πανό αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη

Ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό _αυτή τη φορά όχι των γνω­στών “άγνω­στων” φασι­στοει­δών _ενάντια στην με κάθε τρό­πο συμπα­ρά­στα­ση του λαού μας…

Κοινωνία
Υπόθεση μαστροπείας στην Ηλιούπολη: Αθωώθηκε ο αστυνομικός που κακοποιούσε και εξέδιδε την 19χρονη!

Ακο­λου­θώ­ντας την απα­ρά­δε­κτη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο αθώ­ω­σε τον αστυ­νο­μι­κό ο οποί­ος ήταν κατη­γο­ρού­με­νος για την υπό­θε­ση του…

Επικαιρότητα
ΦΩΤΟ: Οι φασίστες-επίδοξοι δολοφόνοι της Ηλιούπολης που επιτέθηκαν σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Οι επί­δο­ξοι δολο­φό­νοι φασί­στες που έδρα­σαν σήμε­ρα στην Ηλιού­πο­λη είχαν οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο επί­θε­σης ενά­ντια στα μέλη του ΚΚΕ και της…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε μέλη της ΚΝΕ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε βάρος μελών της νεο­λαί­ας της ΚΝΕ σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Ηλιού­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κης. Τα φασι­στοει­δή πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι…

Πολιτική
ΚΟ Ηλιούπολης του ΚΚΕ: Για την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 19χρονης

Μια ακό­μα φρι­χτή υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης απο­κα­λύ­φθη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες. Αυτή την φορά ήταν μια 19χρονη κοπέ­λα από…

Επικαιρότητα
Στη φυλακή και τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της Ηλιούπολης

Ένας ακό­μη εμπλε­κό­με­νος στην υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης της 19χρονης που κρα­τού­νταν αιχ­μά­λω­τη στο σπί­τι του αστυ­νο­μι­κού, στην…