Περιήγηση: Θάνος Πλεύρης

Πολιτική
Κυνική ομολογία Θ. Πλεύρη: Δεν συμφέρει μία δημόσια δομή στα νησιά για όλο το χρόνο

Να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα για την άθλια κατά­στα­ση της Δημό­σιας Υγεί­ας επι­χεί­ρη­σε ο πρώ­ην υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης μιλώ­ντας στο…

Επικαιρότητα
Χυδαίο ξέπλυμα του Γλύξμπουργκ από υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη — Τι έγραψαν Πέτσας, Βορίδης και Πλεύρης

Σε προ­κλη­τι­κές αναρ­τή­σεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ «ξεπλέ­νουν» τον σκο­τει­νό ρόλο της μοναρ­χί­ας, προ­έ­βη­σαν υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης με αφορμή…

Προτεινόμενο
Θ. Πλεύρης: Αυξήσεις στα «φθηνά» φάρμακα και υποβάθμιση των τεράστιων ελλείψεων

Επι­κα­λού­με­νη τον παγκό­σμια χαρα­κτή­ρα της έλλει­ψης παρα­γω­γής φαρ­μά­κων, την ενερ­γεια­κή κρί­ση, την έλλει­ψη πρώ­των υλών από Κίνα και Ινδία και…

Επικαιρότητα
Πλεύρης vs Πλεύρης: Αποδοκιμάζει το ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του ο υπουργός Υγείας

Απο­στά­σεις από την απο­τρό­παια πρά­ξη του πατέ­ρα του ο οποί­ος χαι­ρέ­τη­σε ναζι­στι­κά μέσα στο δικα­στή­ριο ενώ­πιον μάλι­στα της Μάγδας Φύσσα,…

Επικαιρότητα
Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η…