Περιήγηση: Θεία Κοινωνία

Επικαιρότητα
Θετικός στον κορονοϊό μητροπολίτης υπέρμαχος της Θείας Κοινωνίας

Θετι­κός στον κορω­νο­ϊό είναι ο Μητρο­πο­λί­της Ιερισ­σού, Αγί­ου Όρους και Αδρα­με­ρί­ου Θεό­κλη­τος, όπως ανα­φέ­ρει επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Μητρό­πο­λης. Ο Μητροπολίτης…

Επικαιρότητα
Κυβερνητική υποκρισία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατομική ευθύνη» και απ’ την άλλη… ο Κουμουτσάκος

Την στιγ­μή που τα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού αυξά­νο­νται και η κυβέρ­νη­ση — επι­κα­λού­με­νη ως συνή­θως την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» — επιβάλλει…

Επικαιρότητα
Απαράδεκτες και επικίνδυνες δηλώσεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Πιστεύουμε ότι με την Θεία Κοινωνία δεν κολλάει ο κορωνοϊός»

Τη… «δόξα» των σκο­τα­δι­στών συνα­δέλ­φων του φαί­νε­ται πως ζήλε­ψε ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος προ­βαί­νο­ντας σε μια απα­ρά­δε­κτη δήλω­ση περί «μη…

Επικαιρότητα
Ο Μεσαίωνας είναι εδώ: Ο Αμβρόσιος… αφόρισε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά

Τον… «πόλε­μο» στην κυβέρ­νη­ση κήρυ­ξε ο χου­ντι­κός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των και Αιγια­λεί­ας Αμβρό­σιος, προ­χω­ρώ­ντας σήμε­ρα σε μαζι­κό… αφο­ρι­σμό των Κ.Μητσοτάκη, Ν.…

Διεθνή
Η Γερμανία απαγόρευσε τη Θεία Κοινωνία, με αφορμή φωτογραφία από την Ελλάδα 

Στην απα­γό­ρευ­ση της Θεί­ας Κοι­νω­νί­ας με τη μορ­φή που αυτή χορη­γεί­ται στους ορθο­δό­ξους χρι­στια­νούς, προ­χώ­ρη­σαν οι γερ­μα­νι­κές αρχές θεω­ρώ­ντας ότι…