Περιήγηση: Θεσμοί

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — «ΘΕΣΜΟΙ»: Αδιαπραγμάτευτες οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις και η επίθεση στο λαό

Πριν ακό­μα ανα­γνω­στούν οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της νέας κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, έχει ήδη γίνει σαφές ότι οι αντι­λαϊ­κές «μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύσεις»,…

Επικαιρότητα
Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο, παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής δίνει στους Θεσμούς η κυβέρνηση

Δημο­τι­κό Σχο­λείο, παι­δι­κές χαρές μέχρι και πλα­τεία του Δήμου Και­σα­ρια­νής παρα­δί­δει, μετα­ξύ άλλων, η κυβέρ­νη­ση στους θεσμούς (Υπερ­τα­μείο). Αυτό το…

Πολιτική
Κόμματα της αντιπολίτευσης που συναντήθηκαν με τους θεσμούς διαψεύδουν το ΑΠΕ για ενημέρωσή τους περί μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων

Πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση προ­κά­λε­σε το τηλε­γρά­φη­μα του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, σύμ­φω­να με το οποίο οι θεσμοί θεω­ρούν βιώ­σι­μο το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Καθαρή έξοδος σημαίνει μόνο κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων και αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του λαού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στον τ/σ Σκάι, είπε ότι έχουν από­λυ­το δίκιο οι…