Περιήγηση: Θεσσαλία

Εκδηλώσεις
Καρδίτσα _Δημήτρης Κουτσούμπας: Στις ευρωεκλογές η επιλογή είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που αντιπαλεύει τη φυλακή των λαών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Video of Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα Σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα με θέμα «Ο λαός της…

Πολιτική
Συνάντηση του πρωθυπουργού με περιφερειάρχη και δημάρχους Θεσσαλίας για το σχέδιο των Ολλανδών

Θέμα αλλα­γής καλ­λιερ­γειών στη Θεσ­σα­λία άνοι­ξε ευθέ­ως ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης κατά την παρου­σί­α­ση της έκθε­σης της ολλαν­δι­κής εται­ρεί­ας στον…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι πλημμυροπαθείς ψάχνουν το «ψηφιακό κράτος», μήπως το είδε κανείς;

*Του Τάσου Τσια­πλέ, επι­κε­φα­λής του «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Η κυβέρ­νη­ση και η απερ­χό­με­νη περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, με κάθε ευκαι­ρία μας…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Για την υποχρεωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές

Το διά­στη­μα μετά τις πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία, η κυβέρ­νη­ση επα­να­φέ­ρει στο προ­σκή­νιο τον σχε­δια­σμό της για υπο­χρε­ω­τι­κή ασφά­λι­ση ένα­ντι «φυσι­κών καταστροφών»,…

Κοινωνία
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ): Αλληλεγγύη στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Μέσα σε αυτή την απέ­ρα­ντη κατα­στρο­φή και θλί­ψη που βιώ­νουν οι κάτοι­κοί της Θεσ­σα­λί­ας, το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας στέκεται…

Κοινωνία
ΔΟΕ: Παιδαγωγικά αδιανόητη η απόφαση του υπ. Παιδείας για τηλεκπαίδευση στη Θεσσαλία

Για μια επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας κάνει λόγο η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλάδος,…