Περιήγηση: Θεσσαλία

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Αγρότες και κνηνοτρόφοι προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις (VIDEO)

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση στην πλα­τεία της Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της οι αγρο­κτη­νο­τρό­φοι της περιο­χής, που έχουν στή­σει το μπλό­κο τους…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Ιανός: Βρέθηκε το ΙΧ της αγνοούμενης 40χρονης — Μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία — Δύο νεκροί

Εντο­πί­στη­κε από την αστυ­νο­μία στη θέση Παλαιά Σφα­γεία στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας το αυτο­κί­νη­το της 40χρονης που αγνο­εί­ται εξαι­τί­ας της κακοκαιρίας,…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Λάρισα: Κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 14 Μάρ­τη στο Επαγ­γελ­μα­τι­κό Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Λάρι­σας η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης ενός μέρους των υπο­ψη­φί­ων με…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Υποψήφιοι που στηρίζει το ΚΚΕ στην Θεσσαλία

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Η Επι­τρο­πή Περιο­χής της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τους υπο­ψη­φί­ους δημάρ­χους των συν­δυα­σμών της…

Φωτογραφία
Τάκης Τλούπας: «Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έβλεπα πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // «Η φωτο­γρα­φία αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται. Η ίδια η φωτο­γρα­φία ορί­ζει την τέχνη της. Εγώ ανα­ζη­τώ εκεί­νο που υπάρ­χει μέσα…