Περιήγηση: Καστελόριζο

Κοινωνία
πατριωτισμού πρόσκληση στον κορονοϊό
Featured Video Play Icon
Επίδειξη… πατριωτισμού πρόσκληση στον κορονοϊό — Τι λέει για το βίντεο το Πεντάγωνο;

Αναυ­δους μας άφη­σε το βίντεο με φαντά­ρους που φτά­νουν στο ακρι­τι­κό Καστε­λό­ρι­ζο, προ­κει­μέ­νου ν’ αντι­κα­τα­στή­σουν την προη­γού­με­νη φρου­ρά. Στο βίντεο, οι…

Διεθνή
«Η Ά. Μέρκελ απέτρεψε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild»

Θερ­μό επει­σό­διο μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας απέ­τρε­ψε την τελευ­ταία στιγ­μή χθες το βρά­δυ η καγκε­λά­ριος Άγγε­λα Μέρ­κελ, σύμ­φω­να με δημοσίευμα…