Περιήγηση: Λευκορωσία

Επικαιρότητα
Λευκορωσία: Πέθανε ο υπουργός Εξωτερικών Βλαντιμίρ Μακέι

Πέθα­νε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Λευ­κο­ρω­σί­ας Βλα­ντι­μίρ Μακέι, μετέ­δω­σε το Λευ­κο­ρω­σι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων BelTA. «Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Λευ­κο­ρω­σί­ας Βλαντιμίρ…

Ατέχνως
Ανησυχητικές εξελίξεις στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση — Μπαίνει στον πόλεμο η Λευκορωσία;

Ραγδαί­ες αλλά ταυ­τό­χρο­να δυστυ­χώς ανη­συ­χη­τι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία. Συμ­φω­νία με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για…

Επικαιρότητα
Λουκασένκο: Η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο ισχυ­ρί­σθη­κε σήμε­ρα ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας ανα­χαί­τι­σαν πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­τη­καν από την…