Περιήγηση: Λευκορωσία

Επικαιρότητα
Λουκασένκο: Η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο ισχυ­ρί­σθη­κε σήμε­ρα ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας ανα­χαί­τι­σαν πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­τη­καν από την…

Επικαιρότητα
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία: Για ρωσικό βομβαρδισμό χωριού της Λευκορωσίας μιλά το Κιέβο — Είναι «παραλήρημα» απαντά το Μίνσκ

Η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία της Ουκρα­νί­ας ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα ότι ρωσι­κά μαχη­τι­κά βομ­βάρ­δι­σαν τον οικι­σμό Κοπά­νι της Λευ­κο­ρω­σί­ας κοντά στα σύνο­ρα με…

Διεθνή
Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα αναπτύξει «πυρηνικά όπλα» σε περίπτωση απειλής από τη Δύση

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο, σύμ­μα­χος της Μόσχας, δήλω­σε σήμε­ρα πως η χώρα του είναι έτοι­μη να φιλο­ξε­νή­σει «πυρη­νι­κά…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα και την κρίση με την Λευκορωσία

Την πολι­τι­κή της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κατα­δι­κά­ζει σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Πολωνίας…