Περιήγηση: Λιμός

Διεθνή
Παραδοχή Μπλίνκεν: Το 100% του πληθυσμού στη Γάζα υποφέρει από «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια»

Το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της Γάζας υπο­φέ­ρει από “οξεία επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια”, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίνκεν,…

Διεθνή
ΟΗΕ: Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ντρέπεται που δεν κατάφερε να σταματήσει τον επικείμενο λιμό στη Γάζα

Ενας στους δύο κάτοι­κος της Λωρί­δας της Γάζας αντι­με­τω­πί­ζει κατα­στρο­φι­κή έλλει­ψη τρο­φί­μων, ιδιαί­τε­ρα στο βόρειο τμή­μα του θύλα­κα όπου ο…

Διεθνή
Γάζα: Συνεχείς οι θηριωδίες του Ισραήλ — Αντιμέτωποι με τη λιμοκτονία οι Παλαιστίνιοι — Ξεκινάνε και πάλι οι διαπραγματεύσεις

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως ένδε­κα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν αερο­πο­ρι­κός βομ­βαρ­δι­σμός του Ισρα­ήλ έπλη­ξε σκη­νές εκτοπισμένων…

Διεθνή
Καπιτα…λιμός: 45 εκατομμύρια άνθρωποι στα όρια του λιμού σύμφωνα με τον ΟΗΕ!

Όσο περισ­σό­τε­ρο βαθαί­νει η σήψη του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος τόσο περισ­σό­τε­ρο ανα­δει­κνύ­ο­νται τα τερά­στια αδιέ­ξο­δα του, η φτω­χο­ποί­η­ση ολο­έ­να και περισσότερων…