Περιήγηση: Μάρκος Βαμβακάρης

Εκδηλώσεις
«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» στο θέατρο «Στοά»

Ξεκί­νη­σαν οι παρα­στά­σεις του έργου «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» με τον Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, στο θέα­τρο «Στοά». Ο μονό­λο­γος της Νάν­ση Του­μπα­κά­ρη βασί­ζε­ται στην αυτο­βιο­γρα­φία του Μάρ­κου όπως…