Περιήγηση: Μαδρίτη

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό: Πληθαίνουν οι μαζικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο (VIDEO)

Πλη­θαί­νουν οι μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό σε όλο τον κόσμο, ενά­ντια στις προ­σπά­θειες κατα­στο­λής και σπί­λω­σης του αγώνα…

Διεθνή
Κακοκαιρία στην Ισπανία: Δύο νεκροί, δύο αγνοούμενοι και άνθρωποι αποκλεισμένοι στις στέγες των σπιτιών

Δύο άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους ενώ αγνο­εί­ται η τύχη άλλων δύο μετά τις καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές που προ­κά­λε­σαν μεγά­λες πλημμύρες…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΙΣΠΑΝΙΑ: Τεράστια διαδήλωση στη Μαδρίτη για την Υγεία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, υγειο­νο­μι­κοί των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων, κατέ­κλυ­σαν το κέντρο της Μαδρί­της την Κυρια­κή, σε μια…

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ταξίδι στην Ισπανία οι πρωτοπόροι της άμιλλας — Σε ποια σημαντικά ιστορικά μέρη ξεναγήθηκαν

Σε ιστο­ρι­κά μέρη και αξιο­θέ­α­τα ξενα­γού­νται οι πρω­το­πό­ροι της άμιλ­λας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ Νοέμ­βρης — Δεκέμ­βρης του 2021…