Περιήγηση: Μειονότητα

Πολιτική
Δισέλιδο του ΚΚΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα: «Θέλουν τον λαό, ειδικά τη μειονότητα, στο περιθώριο. Εμείς σε θέλουμε πρωταγωνιστή»

«Χρειά­ζε­σαι ισχυ­ρό ΚΚΕ με πολ­λούς βου­λευ­τές στο πλάι του λαού. 100% δυνα­μι­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Η μόνη δέσμευ­ση που έχει το…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής: Ο λαός της Θράκης να παλέψει για την ικανοποίηση των αναγκών του ενάντια στις όποιες παρεμβάσεις (AUDIO)

Στα γνω­στά παι­χνί­δια της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης με τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης, αλλά και την άκρα­τη ψηφο­θη­ρία και υποκρισία…

Πολιτική
ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ: Τροφοδοτούν την εργαλειοποίηση της μειονότητας

Συνέ­χεια στο παι­χνί­δι εργα­λειο­ποί­η­σης της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Θρά­κης έδω­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το πρωί…