Περιήγηση: ΜΚΟ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβούλιο: Ντελίριο αντικομμουνισμού κατά της Κούβας — Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Ντε­λί­ριο αντι­κομ­μου­νι­σμού με ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες από στε­λέ­χη της ΕΕ και ΜΚΟ σε βάρος της Κού­βας και του λαού της,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κανένας συμβιβασμός με την εκμεταλλευτική κοινωνία που αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα στις διάφορες “Κιβωτούς του Τρόμου”

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις νέες καταγ­γε­λί­ες κακο­ποί­η­σης παι­διών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Οι νέες καταγγελίες…

Απόψεις
Με ποιανού τις πλάτες;

Μορ­φή χιο­νο­στι­βά­δας έχουν πάρει οι καταγ­γε­λί­ες για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των παι­διών σε ιδιω­τι­κή δομή προ­στα­σί­ας, που λει­τουρ­γεί κάτω από…

Κοινωνία
Κόρινθος: ΜΚΟ εν μέσω κακοκαιρίας και πανδημίας έδιωξε πρόσφυγες από τις εστίες τους (ΦΩΤΟ)

Πρό­σφυ­γες με παι­διά εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι στο δρό­μο εν μέσω κακο­και­ρί­ας και παν­δη­μί­ας! Αφέ­θη­καν στην τύχη τους και κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές! Όπως…