Περιήγηση: Μυτιλήνη

Κοινωνία
Μυτιλήνη: Προκλητικό «τραπέζωμα» 45 Ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων από τη δημοτική αρχή

«Την ώρα που παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες υψώ­νο­νται σε γήπε­δα, Δημαρ­χεία, εκδη­λώ­σεις, συναυ­λί­ες και δια­δη­λώ­σεις ως ελά­χι­στη ένδει­ξη συμπα­ρά­στα­σης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό…

Κοινωνία
Μυτιλήνη: Ορνιθοπαρατηρητές από όλο τον κόσμο συρρέουν για να παρακολουθήσουν τη φθινοπωρινή μετανάσταευση των πουλιών

Με συμ­με­το­χή πολ­λών ξένων ορνι­θο­πα­ρα­τη­ρη­τών που ήλθαν στη Λέσβο για να παρα­κο­λου­θή­σουν τη φθι­νο­πω­ρι­νή μετα­νά­στευ­ση των που­λιών συνε­χί­ζο­νται οι δράσεις…

Κοινωνία
Μυτιλήνη: Βρέθηκαν κοπτικά εργαλεία των προγόνων του ανθρώπου, ηλικίας έως και 500.000 χρόνων

Κοπτι­κά εργα­λεία ανθρω­πι­δών, εργα­λεία δηλα­δή προ­γό­νων του ανθρώ­πι­νου είδους με τη σημε­ρι­νή του μορ­φή, ηλι­κί­ας έως και 500.000 χρό­νων βρήκε…

Ιστορία
O «Μυτιληνιός» Μπαρμπαρόσα — Νέα στοιχεία για την παρουσία του στη Λέσβο έρχονται στο φως

Την παρου­σία του «Μυτι­λη­νιού» μεγά­λου αρχι­ναυάρ­χου του οθω­μα­νι­κού στό­λου Χαϊ­ρε­ντίν πασά, πιο γνω­στού ως Μπαρ­μπα­ρό­σα (από την ιτα­λι­κή λέξη Barbarossa,…

Βίντεο
της ΚΝΕ στην προκυμαία της Μυτιλήνης
Featured Video Play Icon
Η συγκλονιστική παρουσία της ΚΝΕ στην προκυμαία της Μυτιλήνης — Βίντεο από ψηλά

Δεί­τε από ψηλά στιγ­μιό­τυ­πα από τη συγκλο­νι­στι­κή πορεία της ΚΝΕ στη Μυτι­λή­νη για το 30ό Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της Οργά­νω­σης. https://www.youtube.com/watch?v=rXoAYxLW_DQ&t=204s…