Περιήγηση: Νίκος Ανδρουλάκης

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Διεκδικεί το … «υπουργείο αντιπολίτευσης» στην επόμενη κυβέρνηση

Με το προ­πα­γαν­δι­στι­κό ανέκ­δο­το της …«αξιό­πι­στης αντι­πο­λί­τευ­σης» συνε­χί­ζει να πορεύ­ε­ται το ΠΑΣΟΚ, στον δρό­μο προς τις εκλο­γές της 25ης Ιούνη,…

Πολιτική
Κ. Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς – Νέες εκλογές στις 25 Ιούνη

Με τους αρχη­γούς των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά το μεση­μέ­ρι ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στο πλαί­σιο της διε­ρευ­νη­τι­κής εντο­λής για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρνησης,…

Πολιτική
Ομοβροντία

Ομο­βρο­ντία προ­τά­σε­ων για τη δια­χεί­ρι­ση των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων ακού­με προ­ε­κλο­γι­κά από ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ. Την αφε­τη­ρία τους, βέβαια,…

Πολιτική
ΚΚΕ: Επιβεβαιώνονται τα αλισβερίσια για την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο «μπαλαντέρ»

«Επι­βε­βαιώ­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες και τ’ αλι­σβε­ρί­σια που συντε­λού­νται για την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση με το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο “μπα­λα­ντέρ”», τονίζει…