Περιήγηση: Ναρκωτικά

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Καμιά ανοχή στις πιάτσες του θανάτου — Εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης των χρηστών

«Καμία ανο­χή στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση και στις πολι­τι­κές που την συντη­ρούν. Απέ­να­ντι μας δεν είναι ο χρή­στης, αλλά το σύστη­μα που…

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Π. Ευστρατίου μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών

Την παραί­τη­σή του υπέ­βα­λε ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας και πρό­ε­δρος του Γ’ Τμή­μα­τος του Ανω­τά­του Ακυ­ρω­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου, Παναγιώτης…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας Dairo Antonio Úsuga, γνωστός και ως Otoniel

Συνε­λή­φθη μετά από κοι­νή επι­χεί­ρη­ση του στρα­τού, της αερο­πο­ρί­ας και της αστυ­νο­μί­ας στο βορειο­δυ­τι­κό τμή­μα της χώρας ο Ντά­ριο Αντόνιο…