Περιήγηση: Ναρκωτικά

Κοινωνία
Στη φυλακή δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη χορήγηση ναρκωτικού «σίσα» στην 16χρονη που νοσηλεύεται σε κώμα

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται οι δύο από τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους που απο­λο­γή­θη­καν σήμε­ρα στην ανα­κρί­τρια, αρμό­δια για υπο­θέ­σεις ναρ­κω­τι­κών, για την…

Διεθνή
Πλωτά δέματα με κοκαΐνη αξίας 400 εκ. ευρώ κατασχέθηκαν ανοιχτά της Σικελίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Εβδο­μή­ντα δέμα­τα με δύο τόνους κοκα­ΐ­νης, συνο­λι­κής αξί­ας περί­που 400 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, κατα­σχέ­θη­καν στα ανοι­χτά της ανα­το­λι­κής Σικε­λί­ας από την…

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Καμιά ανοχή στις πιάτσες του θανάτου — Εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης των χρηστών

«Καμία ανο­χή στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση και στις πολι­τι­κές που την συντη­ρούν. Απέ­να­ντι μας δεν είναι ο χρή­στης, αλλά το σύστη­μα που…