Περιήγηση: Ναυτεργάτες

Κοινωνία
Παράνομη κρίθηκε η απεργία στα καράβια — Ναυτεργάτες: Στους καταπέλτες θα κουρελιαστεί η απόφαση

“Να μην λεί­ψει κανείς από την περι­φρού­ρη­ση της αυρια­νής απερ­γί­ας, όλοι στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων” ανα­φέ­ρουν σε σημε­ρι­νή κοι­νή ανακοίνωσή…

Απόψεις
Τα κάτεργα της Cosco και ο Μαρξ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δια­βά­ζου­με σε πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής»: “Σε μία από τις επι­κερ­δέ­στε­ρες και σημα­ντι­κό­τε­ρες επεν­δύ­σεις εκτός της Κίνας…

Επικαιρότητα
Η σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, αποφάσισε την άμεση αναστολή της απεργίας

Ενώ με την καθο­λι­κή συμ­με­το­χή τους οι ναυ­τερ­γά­τες στην απερ­γία έστει­λαν μήνυ­μα κατα­δί­κης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης, της επιθετικότητας…

Κοινωνία
Την άμεση αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της ΠΝΟ, ενάντια στη θέληση των ναυτεργατών

Έπρα­ξαν το ανα­με­νό­με­νο. Ό,τι δεν κατά­φε­ραν με το υπό­γειο αλι­σβε­ρί­σι πριν την έναρ­ξη της απερ­γί­ας, το έπρα­ξαν σήμε­ρα οι  των εφο­πλι­στών οι…

Πολιτική
Ο δήμαρχος Ύδρας πρώτος σέρνει το χορό των πρόθυμων υπερασπιστών των εφοπλιστών

Αίτη­μα προς την Πανελ­λή­νια Ναυ­τι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΝΟ) κατέ­θε­σε, όπως δια­βά­ζου­με, ο δήμαρ­χος Ύδρας Γ. Κου­κου­δά­κης, ζητώ­ντας την ανα­στο­λή της απεργίας…

Απόψεις
Απεργία στα πλοία: Οι εφοπλιστές έχουν την κυβέρνηση, τη Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ… — Οι ναυτεργάτες μόνο την αλληλεγγύη μας

Δευ­τέ­ρα 3 Σεπτεμ­βρί­ου ξεκι­νά η απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων. Ήδη έχει ξεκι­νή­σει η προ­σπά­θεια υπο­νό­μευ­σής της…