Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ: Τροφοδοτούν την εργαλειοποίηση της μειονότητας

Συνέ­χεια στο παι­χνί­δι εργα­λειο­ποί­η­σης της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Θρά­κης έδω­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το πρωί…

Πολιτική
Αν ψάχνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον «χορηγό» της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κοιταχτεί στον καθρέφτη…

Τις τελευ­ταί­ες ώρες τα επι­κοι­νω­νια­κά επι­τε­λεία του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν ρίξει στη μελέ­τη και τη στοι­χειο­λο­γία ψάχνο­ντας να βρουν «πού…

Πολιτική
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Διυλίζουν τον… Κατρούγκαλο και συμφωνούν στη φοροαφαίμαξη των επαγγελματιών

Σε νέα κοκο­ρο­μα­χία στην προ­σπά­θεια να δημιουρ­γή­σουν πλα­στές δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές επι­δί­δο­νται από χθες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, και σε επί­πε­δο αρχηγών,…