Περιήγηση: Ντόναλντ Τράμπ

Διεθνή
Ντόναλντ Τραμπ: Τι σημαίνει η δίωξή του για «συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού κράτους»

Κατη­γο­ρί­ες απαγ­γέλ­θη­καν χθες, Τρί­τη, σε βάρος του Ντό­ναλντ Τραμπ για τις προ­σπά­θειές του να ανα­τρέ­ψει το απο­τέ­λε­σμα των προ­ε­δρι­κών εκλογών…

Διεθνή
Ντόναλντ Τραμπ: Ένοχος για σεξουαλική επίθεση δυσφήμιση της αρθρογράφου Τζιν Κάρολ

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ κρί­θη­κε ένο­χος από σώμα ενόρ­κων ομο­σπον­δια­κού δικα­στη­ρί­ου του Μαν­χά­ταν ότι κακο­ποί­η­σε σεξουα­λι­κά την αρθρο­γρά­φο Ε.Τζιν Κάρολ πριν…

Διεθνή
Η στήριξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και η «τρικυμία στο κρανίο»

Πρό­σφα­τα στην ιστο­σε­λί­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας (ΚΕΚΡ) δημο­σιεύ­τη­κε συνέ­ντευ­ξη του Χαζ Αλ-Ντιν, Αμε­ρι­κα­νού πολί­τη αρα­βι­κής κατα­γω­γής, ο οποίος…