Περιήγηση: Ντόναλντ Τράμπ

Διεθνή
Και πέμπτος νεκρός από τα γεγονότα στο Καπιτώλιο — Ο Τραμπ υπόσχεται «ομαλή» και «εύτακτη» μεταβίβαση της εξουσίας

Ένας από τους άνδρες της αστυ­νο­μί­ας του Καπι­τω­λί­ου (USCP) υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τα που υπέ­στη όταν συνε­πλά­κη με οπα­δούς του Ρεπουμπλικάνου…

Πολιτική
«Αν ψήφιζα στις ΗΠΑ θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δύο χέρια»

«Εξαι­ρε­τι­κά ταραγ­μέ­νος» από τα γεγο­νό­τα στις ΗΠΑ δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, πλέ­κο­ντας ταυ­τό­χρο­να το εγκώ­μιο της… αμε­ρι­κα­νι­κής δημο­κρα­τί­ας που…

Διεθνή
Κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις των ΗΠΑ: Ο Τραμπ είναι φασίστας, οι ακροδεξιοί και οι ρατσιστές πρέπει να ηττηθούν

Με ανα­κοι­νώ­σεις και σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­δι­κά­ζουν απε­ρί­φρα­στα τα επει­σό­δια οπαδών…

Διεθνή
ΗΠΑ: Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο — Αστυνομικοί έβγαλαν όπλα

Στρα­τιώ­τες της Εθνι­κής Φρου­ράς στέλ­νο­νται στο Καπι­τώ­λιο μαζί ομο­σπον­δια­κές υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας, δήλω­σε μια εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου. Ο κυβερ­νή­της της…