Περιήγηση: Οδηγητής όργανο ΚΣ ΚΝΕ

Διεθνή
Γιώργος Μαρίνος στον “Οδηγητή”: Ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου απαιτεί την ένταση της λαϊκής δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

«Οδη­γη­τής»: Πριν λίγα χρό­νια, μεγά­λο μέρος του κόσμου δεν θα μπο­ρού­σε να φαντα­στεί ότι θα βλέ­πα­με τόσους πολέ­μους και συγκρούσεις…