Περιήγηση: Οδηγητής όργανο ΚΣ ΚΝΕ

Αθλητικά
Κάποιο τολμηρό αγρίμι ξεφεύγει διαπράττοντας το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες σε μια απαγορευμένη περιπέτεια ελευθερίας

(Eduardo Galeano βιβλίο “Το ποδό­σφαι­ρο στη σκιά και στο φως”) Αφιε­ρω­μέ­νο στα παι­διά που συνά­ντη­σα κάπο­τε, πριν από χρό­νια, να…