Περιήγηση: Ουκρανία LIVE

Διεθνή
Ουκρανία: Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εν μέσω πολέμου επειδή είναι «σοβιετικά κατάλοιπα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για λόγους «πατριω­τι­κούς» καταρ­γού­νται οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις για επι­χει­ρή­σεις που έχουν προ­σω­πι­κό κάτω από 250 άτομα.…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 110η ημέρα — Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν αγορά το Ντονέτσκ — Όλες οι εξελίξεις

Του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν — ανά­με­σά τους και ένα παι­δί — και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τον βομ­βαρ­δι­σμό σε αγο­ρά του…

Διεθνή
Εκατοντάδες καθημερινά οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες — Ξεμένουν και από πυρομαχικά

Οι νεκροί μαχη­τές από την πλευ­ρά των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων ανέρ­χο­νται πλέ­ον σε… εκα­το­ντά­δες ημε­ρη­σί­ως, όπως σημειώ­νουν όχι ρωσι­κές αλλά ουκρανικές…

Διεθνή
ΓΓ του ΟΗΕ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά

Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία σε συν­δυα­σμό με άλλες παγκό­σμιες κρί­σεις έχει οδη­γή­σει στη μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση του κόστους ζωής…