Περιήγηση: Ουκρανία LIVE

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 80ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 80ή ημέ­ρα: Ιδιαί­τε­ρα σφο­δρές μάχες μαί­νο­νται στην περιο­χή του Ντον­μπάς, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, οι διαπραγμετεύσεις…