Περιήγηση: Πάσχα

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ από Μ. Παρασκευή μέχρι Τρίτη του Πάσχα

Τα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς (λεω­φο­ρεία, μετρό και τραμ) δια­φο­ρο­ποιού­νται από τη Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05) έως και την Τρίτη…