Περιήγηση: Πάσχα

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα — αυξημένη κίνηση στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου και …στον Α110 της Κίνας

Η επι­στρο­φή των εκδρο­μέ­ων του Πάσχα στην Αθή­να έχει ξεκι­νή­σει από το πρωί, με την Τρο­χαία να έχει λάβει αυξημένα…

Επικαιρότητα
Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδι­κό πρό­γραμ­μα, αραιά δρο­μο­λό­για, θα λει­τουρ­γή­σουν από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή έως και τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής…

Επικαιρότητα
Καιρός Πάσχα: Θερμοκρασίες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή και αφρικανική σκόνη

Και­ρός Πάσχα: Αραιές νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα κατά τόπους πιο πυκνές. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα δυτι­κά και βόρεια θα είναι…