Περιήγηση: Παλαιστινιακά εδάφη

Επικαιρότητα
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διώχνονται τα σπίτια τους — ο Δένδιας επιτόπου για την παροχή ευρωατλαντικών «υπηρεσιών»

Στο Ισρα­ήλ και την Παλαι­στί­νη θα μετα­βεί αύριο Τρί­τη 18 Μάη, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας σε μια προ­σπά­θεια της…

Διεθνή
Κομμουνιστική Νεολαία Ισραήλ: Εβραίοι και Άραβες στον αγώνα για την ειρήνη και τον σοσιαλισμό

Μετά­φρα­ση: Νίκος Μότ­τας // Με αφορ­μή την 53η επέ­τειο από τον Πόλε­μο των Έξι Ημε­ρών και την βίαιη από­σπα­ση-κατο­χή παλαι­στι­νια­κών εδα­φών από…

Ανακοινώσεις
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης: Ψήφισμα για την Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στις 29 Νοέμβρη

Σε ψήφι­σμά της ενό­ψει της 29ης Νοέμ­βρη, Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλληλεγγύης…

Διεθνή
Το Ισραήλ ξεριζώνει 36.000 Παλαιστίνιους και αρπάζει την γη τους στην Δυτική Όχθη

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Σύμ­φω­να με τα ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις μελέ­τες για ένα τερά­στιο, μεγάλης…

Επικαιρότητα
Τη σύλληψη του νομάρχη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής καταδικάζει το ΚΚΕ

Τη σύλ­λη­ψη του νομάρ­χη της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ, Αντ­νάν Γέιθ, από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής, κατα­δι­κά­ζει το ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του,…

Ατέχνως
Ισραήλ, απαγορεύει στους Παλαιστίνιους γονείς να συνοδεύουν στο Νοσοκομείο τα άρρωστα από καρκίνο παιδιά τους.

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Τα άρρω­στα από βαριές αρρώ­στιες και καρ­κί­νο παι­διά της Δυτι­κής Όχθης και της Γάζας πηγαί­νουν στο…

Διεθνή
Για 29η Παρασκευή οι Ισραηλινοί έκαναν σκοποβολή σε άοπλους Παλαιστίνιους — 6 δολοφονημένοι

Έξι Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρού­σε­ων με Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κοντά στο τείχος…

Διεθνή
Τρεις ακόμη δολοφονίες από τους Ισραηλινούς — Ο12χρονος Naser Musabeh δε θα ξαναπάει σχολείο

Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν τρεις Παλαι­στί­νιους, ανά­με­σά τους ένα 12χρονο αγό­ρι, και τραυ­μά­τι­σαν περισ­σό­τε­ρους από 126 στις διαδηλώσεις…