Περιήγηση: Παλαιστινιακά εδάφη

Διεθνή
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ _όλοι πλην ΚΚΕ: “Κοινές αξίες και συμφέροντα” με το κράτος — δολοφόνο…

Παλαι­στί­νη … Όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα και επι­τε­λεία, σε ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κή ευθυ­γράμ­μι­ση, στή­νουν στο από­σπα­σμα το δικαί­ω­μα του Παλαι­στι­νια­κού λαού να…

Διεθνή
IΣΡΑΗΛ — ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Νέα σοβαρή ανάφλεξη στο έδαφος του εγκλήματος της κατοχής της Παλαιστίνης

Πάνω από 1.100 νεκροί Ισραη­λι­νοί και Παλαι­στί­νιοι, πολ­λές χιλιά­δες τραυ­μα­τί­ες και στις δύο πλευ­ρές Χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση στη Λωρί­δα της Γάζας…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για την κλιμάκωση της δολοφονικής βίας του ισραηλινού κράτους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού

Την απο­τρο­πια­στι­κή δολο­φο­νι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Ισρα­ήλ στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη στη­λι­τεύ­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση που…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διώχνονται τα σπίτια τους — ο Δένδιας επιτόπου για την παροχή ευρωατλαντικών «υπηρεσιών»

Στο Ισρα­ήλ και την Παλαι­στί­νη θα μετα­βεί αύριο Τρί­τη 18 Μάη, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας σε μια προ­σπά­θεια της…

Διεθνή
Κομμουνιστική Νεολαία Ισραήλ: Εβραίοι και Άραβες στον αγώνα για την ειρήνη και τον σοσιαλισμό

Μετά­φρα­ση: Νίκος Μότ­τας // Με αφορ­μή την 53η επέ­τειο από τον Πόλε­μο των Έξι Ημε­ρών και την βίαιη από­σπα­ση-κατο­χή παλαι­στι­νια­κών εδα­φών από…

Ανακοινώσεις
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης: Ψήφισμα για την Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στις 29 Νοέμβρη

Σε ψήφι­σμά της ενό­ψει της 29ης Νοέμ­βρη, Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλληλεγγύης…

Διεθνή
Το Ισραήλ ξεριζώνει 36.000 Παλαιστίνιους και αρπάζει την γη τους στην Δυτική Όχθη

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Σύμ­φω­να με τα ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις μελέ­τες για ένα τερά­στιο, μεγάλης…

Επικαιρότητα
Τη σύλληψη του νομάρχη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής καταδικάζει το ΚΚΕ

Τη σύλ­λη­ψη του νομάρ­χη της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ, Αντ­νάν Γέιθ, από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής, κατα­δι­κά­ζει το ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του,…