Περιήγηση: ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ

Κοινωνία
ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ: Καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση εργαζομένου από την εργοδοσία του «alfavita.gr»

Την εργο­δο­σία του «alfavita.gr» που προ­χώ­ρη­σε σε εκδι­κη­τι­κή από­λυ­ση εργα­ζό­με­νου με πρό­σχη­μα τη μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ Τύπου-ΜΜΕ: Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ όπλισε την εργοδοτική τρομοκρατία τη μέρα της απεργίας

«Μάχη με το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, έδω­σαν από το πρωί της Τετάρ­της οι εργα­ζό­με­νοι στα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά κανά­λια και σε άλλα ηλεκτρονικά…

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ: Να βάλουμε φραγμό στην επικίνδυνη ενημέρωση

Το «θάψι­μο» της μεγά­λης αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κινη­το­ποί­η­σης ενά­ντια στην επί­σκε­ψη Πομπέο το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το από τα αστι­κά ΜΜΕ, αλλά και την…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ: Όχι στα σχέδια και στις παρεμβάσεις των Αμερικανών ιμπεριαλιστών και της κυβέρνησης

«Την απρο­κά­λυ­πτη επι­χεί­ρη­ση παρέμ­βα­σης του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ στο έργο των δημο­σιο­γρά­φων στην Ελλά­δα», καταγ­γέλ­λει με τον πιο αποφασιστικό…