Περιήγηση: Πανδημία

Προτεινόμενο
ΚΚΕ: Τα στοιχεία ΜΕΘ, θνητότητας και συνολικών θανάτων στη χώρα αποκαλύπτουν ξανά την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης

«Από την αρχή της παν­δη­μί­ας κατέ­λη­ξαν 16.519 ασθε­νείς εκτός ΜΕΘ, στο σύνο­λο της διε­τί­ας 6.311 περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Βίντεο έναρξης της εκδήλωσης ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ για τα δύο χρόνια της πανδημίας ‑κομβικές στιγμές από την πάλη του λαού μας

Με προ­βο­λή βίντεο ξεκί­νη­σε η εκδή­λω­ση της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ για τα δύο χρό­νια της παν­δη­μί­ας. Στο βίντεο παρουσιάστηκαν…

Διεθνή
Βρετανία — «σχέδιο συμβίωσης με τον κορωνοϊό»: Τέλος η υποχρεωτική καραντίνα για τους φορείς του ιού

Το «σχέ­διο συμ­βί­ω­σης με τον κορω­νο­ϊό» το οποίο παρου­σί­α­σε ο Τζόν­σον, ενώ­πιων της Βου­λής των Κοι­νο­τή­των, περι­λαμ­βά­νει την κατάρ­γη­ση της…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Παραμένουν υψηλά οι δείκτες — Ξεπέρασαν τις 25.000 τα θύματα της πανδημίας

Συνο­λι­κά 19.509 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι…