Περιήγηση: Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (ΠΜΣ)

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συναυλία στις 8 Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους

Αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο, την Κυρια­κή 8…

Επικαιρότητα
Παίρνουμε το μέρος του Πολιτισμού, παίρνουμε τη θέση μας στη σωστή πλευρά της Ιστορίας

1.142 καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους  ενά­ντια στον πόλε­μο, στην εμπλο­κή της χώρας και την εργα­λειο­ποί­η­ση του Πολι­τι­σμού Οι καλλιτέχνες…

Πολιτισμός
Ψήφισμα ΠΜΣ «Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα;»: Σχεδόν 1.000 καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεμο

Αγγί­ζουν τους 1.000 οι καλ­λι­τέ­χνες που συμπα­ρα­τάσ­σο­νται με το ψήφι­σμα του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και ορθώ­νουν τις φωνές τους ενά­ντια στον…

Πολιτισμός
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE): Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης- Λέμε όχι στην ποινικοποίηση της σκέψης

Κλι­μα­κώ­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα η κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση στις δια­δι­κα­σί­ες και στη δρά­ση των Σωμα­τεί­ων και γενι­κό­τε­ρα του μαζι­κού κινή­μα­τος. Σε σχετική…