Περιήγηση: Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Κοινωνία
Ακυρώθηκε συναυλία στην Αθήνα της ισραηλινής πρεσβείας υπό την πίεση του λαού

Κάτω από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις πλή­θους συντε­λε­στών της συναυ­λί­ας, του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, αλλά και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος,…

Πολιτισμός
Κινητοποίηση για να μην κλείσουν οι κινηματογράφοι «Αστορ», «Ιντεάλ» και «Αελλώ»

Να μην οδη­γη­θούν σε αφα­νι­σμό οι τρεις κινη­μα­το­γρά­φοι «Αστορ», «Ιντε­άλ» και «Αελ­λώ», ιστο­ρι­κά τοπό­ση­μα και χώροι πολι­τι­σμού της Αθή­νας, απαίτησαν…

Επικαιρότητα
Κινητοποίηση των Μουσικών της ΕΡΤ για τα εργασιακά δικαιώματα — Στο πλευρό τους ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

“Όχι στην απα­ξί­ω­ση των μου­σι­κών συνό­λων της ΕΡΤ. Ζητά­με την άμε­ση έντα­ξη των 25 συνα­δέλ­φων συμ­βα­σιού­χων στο τακτι­κό προ­σω­πι­κό και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συναυλία αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ: Ηχηρό μήνυμα συνέχισης του αγώνα από τη Λάρυμνα μετά… μουσικής

Με λαϊ­κούς και παρα­δο­σια­κούς ήχους από τη Λάρυ­μνα, εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ και μου­σι­κοί του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου στέλ­νουν μήνυ­μα συνέχισης…

Πολιτισμός
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος — Πανελλήνιο Σωματείο Τραγουδιστών: Το μεγαλειώδες έργο του Μίκη μας εμπνέει και μας καθορίζει διαχρονικά

«2 Σεπτέμ­βρη πριν από ένα χρό­νο έφυ­γε από τη ζωή ο σπου­δαί­ος δημιουρ­γός. Η μου­σι­κή του ζυμω­μέ­νη με όλα εκείνα…

Κοινωνία
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταδικάζει την απαγόρευση έργων Ρώσων συνθετών στην Ουκρανία

Την κατα­δί­κη του στην υπερ­ψή­φι­ση από το κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας των δυο νομο­σχε­δί­ων με τα οποία επι­βάλ­λο­νται απα­γο­ρεύ­σεις στα έργα…

Επικαιρότητα
Αντιπολεμική συναυλία Θεσσαλονίκη στις 8 Μάη — Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Κάλε­σμα παλ­λαϊ­κής συμ­με­το­χής στο αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας,…

Πολιτισμός
Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο στηρίζουν την αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης

Δυο διε­θνούς φήμης καλ­λι­τέ­χνες, ο Ρότζερ Γουό­τερς και ο Μπράιαν Ίνο, έχουν στεί­λει χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία που…