Περιήγηση: Πανεπιστημονική

Επικαιρότητα
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ”: Μεγάλη άνοδος σε ψήφους και ποσοστά στις εκλογές των Πολιτικών Μηχανικών

Μεγά­λη άνο­δο σε ψήφους και ποσο­στά, με τους ψηφί­σα­ντες να είναι πάνω από 5.000 πανελ­λα­δι­κά, σημεί­ω­σε η «Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Μηχα­νι­κών» κατά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ” Πολιτικών Μηχανικών: Όλοι σήμερα στις εκλογές του Συλλόγου — “Ώρα να πάμε αλλιώς!”

Κυρια­κή, 2 Απρί­λη, σήμε­ρα και σε όλους τους νομούς της χώρας, πραγ­μα­το­ποιού­νται οι εκλο­γές του Συλ­λό­γου Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών Ελλά­δας (ΣΠΜΕ).…

Επικαιρότητα
«Πανεπιστημονική»: το κίνημα μας μετά τις εκλογές στην ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Το «Ατέ­χνως» ‑από θέσεις αρχής, στέ­κε­ται διε­ξο­δι­κά στα ζητή­μα­τα και τους στό­χους του συντα­ξιο­δο­τι­κού κινή­μα­τος προ­βάλ­λο­ντας τον ταξι­κό του προσανατολισμό…