Περιήγηση: Παρίσι

Αθλητικά
ΔΟΕ: Υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποφασίσει για τη συμμετοχή των Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή έχει ακό­μη αρκε­τό χρό­νο για να απο­φα­σί­σει εάν οι Ρώσοι και Λευ­κο­ρώ­σοι αθλη­τές θα λάβουν μέρος…

Διεθνή
Γαλλία: Μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο (VIDEO)

Μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, πραγ­μα­το­ποιού­νται σήμε­ρα σε πολ­λές πόλεις της Γαλ­λί­ας, στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας που έχουν κηρύ­ξει Ομο­σπον­δί­ες και…

Επικαιρότητα
Παρίσι: Επεισόδια μεταξύ Κούρδων και αστυνομίας — Οργή για τη ρατσιστική δολοφονία τριών ατόμων

Νέες συγκρού­σεις ξέσπα­σαν σήμε­ρα στο Παρί­σι μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και μελών της κουρ­δι­κής κοι­νό­τη­τας που αισθά­νο­νται θυμό, μετά από τη…