Περιήγηση: πλημμυροπαθείς

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 10άδες μέλη ΚΚΕ & ΚΝΕ στη μάχη καθαρισμού _Η υποδοχή των συνδικάτων της Αττικής από τους αγρότες _VIDEO+Φωτο

Αυτές τις ημέ­ρες μαζί με τα σφιγ­μέ­να στο­μά­χια από τις εικό­νες στην Καρ­δί­τσα, την Λάρι­σα, τον Βόλο δεν είναι λίγες…

Πολιτική
Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ: Ζητά άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία

Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας για τη λήψη άμε­σων μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση των κατα­στρο­φι­κών πλημμυρών…

Κοινωνία
Μόνο ο λαός σώζει τον λαό: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς από το ΠΑΜΕ και Σωματεία

Σε συγκέ­ντρω­ση τρο­φί­μων και ειδών πρώ­της ανά­γκης για να στη­ρι­χτούν οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας προ­χω­ρούν άμε­σα το ΠΑΜΕ και σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων. Στο κάλε­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης το ΠΑΜΕ αναφέρει…