Περιήγηση: Πλοία

Διεθνή
Χούτι: Ασφαλής η ναυσιπλοΐα – Χτυπάμε μόνο ισραηλινά πλοία — Φέρεται να χτυπήθηκε αμερικανικό πλοίο

Το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al Masirah TV των Χού­τι επι­κα­λεί­ται πηγή των ναυ­τι­κών δυνά­με­ων της αντάρ­τι­κης ομά­δας, η οποία επα­να­λαμ­βά­νει ότι…

Κοινωνία
Πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ετοιμάζουν «εκπτώσεις» κοροϊδία για συγκεκριμένους προορισμούς και επιβάτες υπό προϋποθέσεις

Και ενώ το καλο­καί­ρι φτά­νει στην κορύ­φω­σή του η κυβέρ­νη­ση, και αφού προη­γή­θη­καν δημο­σιεύ­μα­τα, θυμή­θη­κε τα ακρι­βά ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια και…

Κοινωνία
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Δευτέρα 1 Μαΐου

Μαζι­κές οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις και τη φετι­νή Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, καθώς εκα­το­ντά­δες συν­δι­κά­τα συμ­με­τέ­χουν στον εορ­τα­σμό της. Δεμέ­να θα…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία GAIA: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια — Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Προ­βλή­μα­τα στα ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για έχουν προ­κα­λέ­σει οι ισχυ­ροί νότιοι άνε­μοι που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατά τόπους…

Επικαιρότητα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Απερ­γούν από τα χαρά­μα­τα σήμε­ρα χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι σε όλες τις λιμε­νι­κές υπο­δο­μές του Πει­ραιά. Κλί­μα απερ­για­κού ξεση­κω­μού επι­κρα­τεί σήμε­ρα απ’ άκρη…

Κοινωνία
Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομό­φω­να: — Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδηγούς…