Περιήγηση: Πλοία

Κοινωνία
Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομό­φω­να: — Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδηγούς…

Επικαιρότητα
Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω ισχυρών ανέμων

Συνε­χί­ζο­νται τα προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω των θυελ­λω­δών βόρειων ανέ­μων που συνε­χί­ζουν να επι­κρα­τούν στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο,…

Πολιτική
αποβίβαση επιβατών Το ΄΄ηρωικό πλοίο των Κυκλάδων χτυπιέται στο λιμάνι της Σχοινούσας
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Σχόλιο με αφορμή την τρομαχτική προσέγγιση του “Εξπρές Σκοπελίτης” στο λιμάνι της Σχοινούσας

Για τις τρο­μα­χτι­κές και επι­κίν­δυ­νες προ­σεγ­γί­σεις των πλοί­ων στα μικρά νησιά δεν ευθύ­νο­νται τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, άλλα η έλλει­ψη σύγχρονων…

Κοινωνία
Παράνομη κρίθηκε η απεργία στα καράβια — Ναυτεργάτες: Στους καταπέλτες θα κουρελιαστεί η απόφαση

“Να μην λεί­ψει κανείς από την περι­φρού­ρη­ση της αυρια­νής απερ­γί­ας, όλοι στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων” ανα­φέ­ρουν σε σημε­ρι­νή κοι­νή ανακοίνωσή…