Περιήγηση: πορεία συνταξιούχων

Εκδηλώσεις
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Μαζική πορεία στο υπ. Υγείας για την υπεράσπιση και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας

Με μαζι­κή, μαχη­τι­κή πορεία προς το υπουρ­γείο Υγεί­ας οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής πανατ­τι­κής κινη­το­ποί­η­σής τους, απαιτούν…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Με μαζική διαδήλωση στο Μαξίμου διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί

Το συντα­ξιου­χι­κό κίνη­μα δεν κατα­θέ­τει τα όπλα, θα συνε­χί­σει να παλεύ­ει ενά­ντια στην παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των συντα­ξιού­χων και…

Επικαιρότητα
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα — Στην Αθήνα στις 14 Απρίλη

Σε εννέα περι­φε­ρεια­κές παν­συ­ντα­ξιου­χι­κές συγκε­ντρώ­σεις, από τον Έβρο μέχρι την Κρή­τη, προ­χω­ρούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις. Απαι­τούν να τους αποδοθούν…

Απόψεις
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηθική

Γρά­φει ο 2310net // Γελάω αυτά­ρε­σκα, σαρ­δό­νια και σαρ­κα­στι­κά με όσους δηλώ­νουν προ­δο­μέ­νοι από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως όσο πιο…

Κοινωνία
Ο αστυνομικός που ψέκασε με χημικά τους συνταξιούχους: «Φοβήθηκα…Έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταματήσουν»

«Φοβή­θη­κα ότι θα ανα­πο­δο­γύ­ρι­ζαν την κλού­βα. Αν γύρι­ζε θα πλά­κω­νε συντα­ξιού­χους ή αστυ­νο­μι­κούς. Μπο­ρεί να είχα­με θύμα­τα. Έπρε­πε με κάποιο…