Περιήγηση: πορεία συνταξιούχων

Επικαιρότητα
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα — Στην Αθήνα στις 14 Απρίλη

Σε εννέα περι­φε­ρεια­κές παν­συ­ντα­ξιου­χι­κές συγκε­ντρώ­σεις, από τον Έβρο μέχρι την Κρή­τη, προ­χω­ρούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις. Απαι­τούν να τους αποδοθούν…

Απόψεις
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηθική

Γρά­φει ο 2310net // Γελάω αυτά­ρε­σκα, σαρ­δό­νια και σαρ­κα­στι­κά με όσους δηλώ­νουν προ­δο­μέ­νοι από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως όσο πιο…

Κοινωνία
Ο αστυνομικός που ψέκασε με χημικά τους συνταξιούχους: «Φοβήθηκα…Έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταματήσουν»

«Φοβή­θη­κα ότι θα ανα­πο­δο­γύ­ρι­ζαν την κλού­βα. Αν γύρι­ζε θα πλά­κω­νε συντα­ξιού­χους ή αστυ­νο­μι­κούς. Μπο­ρεί να είχα­με θύμα­τα. Έπρε­πε με κάποιο…