Περιήγηση: ΠΟΥ

Διεθνή
Καμπανάκι από ΠΟΥ: Επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων χολέρας σε χώρες με ελλιπείς συνθήκες υγιεινής και σίτισης

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για την έξαρ­ση κρου­σμά­των χολέ­ρας που παρα­τη­ρεί­ται σε 44 χώρες…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπατίτιδας…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: «Δεν υπάρχει λόγος» να αμφιβάλουμε ότι τα εμβόλια προστατεύουν από την Όμικρον

Δεν υπάρ­χει «κανέ­νας λόγος να αμφι­βά­λου­με ότι τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια προ­στα­τεύ­ουν» τους ασθε­νείς που έχουν προ­σβλη­θεί από την παραλ­λα­γή Όμικρον…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ-Covid-19: Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι “απολύτως ύστατη λύση”

Οι υπο­χρε­ω­τι­κοί εμβο­λια­σμοί κατά του κορο­νοϊ­ού είναι «απο­λύ­τως ύστα­τη λύση», δήλω­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο περι­φε­ρεια­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργανισμού…

Επικαιρότητα
ΠΟΥ: «Τα εμβόλια σώζουν ζωές, αλλά δεν αποτρέπουν πλήρως τη μετάδοση»

Τις μεγά­λες ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων μεγά­λων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, που ενα­πό­θε­σαν τη λύση στο πρό­βλη­μα της παν­δη­μί­ας, απο­κλει­στι­κά και μόνο στους…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Επείγουσα έκκληση να κατασκευαστεί εμβόλιο εναντίον βακτηρίου που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας απευ­θύ­νει σήμε­ρα Τετάρ­τη επεί­γου­σα έκκλη­ση να ανα­πτυ­χθεί εμβό­λιο κατά μιας βακτη­ρια­κής μόλυν­σης η οποία ενο­χο­ποιεί­ται για…