Περιήγηση: Πραξικόπημα Κύπρος

Ανακοινώσεις
«Το ΚΚΕ σταθερά αλληλέγγυο στον αγώνα του κυπριακού λαού προβάλλει το δίκαιο αίτημα για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη»

«Σαρά­ντα πέντε χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από το έγκλη­μα σε βάρος του κυπρια­κού λαού με την τουρ­κι­κή εισβο­λή και τη συνε­χι­ζό­με­νη κατοχή…

Ιστορία
45 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο / Το «Κυπριακό ζήτημα» — πώς άνοιξε ο δρόμος για την εισβολή…

Σαν σήμε­ρα (Σάβ­βα­το), στις 20 Ιού­λη του 1974, τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νταν στην Κύπρο ανοί­γο­ντας μια νέα σελί­δα στο δρά­μα του…