Περιήγηση: Ρουβίκωνας

Κοινωνία
«Ρουβίκωνας»: Ανέξοδος και βολικός για το σύστημα «επαναστατικός» ακτιβισμός

Επί­θε­ση στα γρα­φεία της Αττι­κής Οδού και στο υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη του «Ρου­βί­κω­να». «Ομά­δα περίπου…

Επικαιρότητα
Υβριστικά συνθήματα και τρικάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε

Παρέμ­βα­ση στην οικία του δημο­σιο­γρά­φου Άρη Πορ­το­σάλ­τε στα Βρι­λήσ­σια πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα μελών της αναρ­χι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Ρου­βί­κω­νας». Συγκε­κρι­μέ­να πέτα­ξαν τρι­κά­κια περ­νώ­ντας έξω…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ενέργειες όπως η επίθεση με μπογιές στη Βουλή βοηθούν στη διαμόρφωση μιας ατζέντας με βάση το δόγμα «νόμος και τάξη»

«Ενέρ­γειες όπως η σημε­ρι­νή επί­θε­ση με μπο­γιές στη Βου­λή, όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέ­ση με τις διεκ­δι­κή­σεις και τους…

Κοινωνία
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για απειλές Ρουβίκωνα: Μέθοδοι φασιστικού τύπου

Την έντο­νη αντί­δρα­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων προ­κά­λε­σε η δια­δι­κτυα­κή ανάρ­τη­ση από την πλευ­ρά του Ρου­βί­κω­να που ερμη­νεύ­τη­κε ως…

Επικαιρότητα
ΚΝΕ: Η αντιπαράθεση της κοσμητείας της Φιλοσοφικής και του «Ρουβίκωνα» δεν έχει σχέση με τις ανησυχίες των φοιτητών

«Η πρό­σφα­τη μιντια­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας “Ρου­βί­κω­νας”, που οδή­γη­σε και στην εντολή…