Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

451 Ολοκληρώνεται η Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθορίζει το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδικάζει το…

Stop Carre
Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

451 Ολοκληρώνεται η Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθορίζει το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδικάζει…