Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

241 Τελειώ­νει με την κατα­στρο­φή του στό­λου των Καρ­θα­για­νών από τους Ρωμαί­ους ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και πρώ­τος πόλε­μος του πανι­κού. 1804 Το έδαφος…