Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1422 γεν­νή­θη­κε ο Γουί­λιαμ Κάξ­τον, ο πρώ­τος Βρε­τα­νός τυπο­γρά­φος 1521 Η πρω­τεύ­ου­σα της αυτο­κρα­το­ρί­ας των Αζτέ­κων Τενο­τσι­τλάν, στο σημε­ρι­νό Νότιο Μεξικό,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Αυγούστου

1422 γεν­νή­θη­κε ο Γουί­λιαμ Κάξ­τον, ο πρώ­τος Βρε­τα­νός τυπο­γρά­φος 1521 Η πρω­τεύ­ου­σα της αυτο­κρα­το­ρί­ας των Αζτέ­κων Τενο­τσι­τλάν, στο σημε­ρι­νό Νότιο Μεξικό,…