Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1736 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Σαρλ Ογκου­στίν ντε Κου­λόμπ 1777 Το αμε­ρι­κα­νι­κό κογκρέ­σο υπερ­ψη­φί­ζει την απο­δο­χή της σημαί­ας με τα 13 αστέρια…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Ιουνίου

1736 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Σαρλ Ογκου­στίν ντε Κου­λόμπ 1777 Το αμε­ρι­κα­νι­κό κογκρέ­σο υπερ­ψη­φί­ζει την απο­δο­χή της σημαί­ας με τα 13 αστέρια…