Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 15 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καί­σα­ρα. Η…

Πρόσωπα
Γιάννης Πασαλίδης, σταθερός σύμμαχος και συνεργάτης των κομμουνιστών

Στις 15 Μαρ­τί­ου 1968 πέθα­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο πρό­ε­δρος της ΕΔΑ Γιάν­νης Πασα­λί­δης. Η στρα­τιω­τι­κο­φα­σι­στι­κή δικτα­το­ρία δε σεβά­στη­κε ούτε τα βαθιά γηρατειά…

Σαν Σήμερα
Σαν Σήμερα 15 Μαρτίου

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καί­σα­ρα. Η…