Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Μαΐου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 2 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που 1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικα­τε­ρί­νη η…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που https://atexnos.gr/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84/ 1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικατερίνη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Μαΐου

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που https://atexnos.gr/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84/ 1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικατερίνη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Μαΐου

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που https://atexnos.gr/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84/ 1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικατερίνη…