Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος
Άννα Μανιάνι: Η Λύκαινα της υποκριτικής, η ψυχή της Ιταλίας με τον ηφαιστειώδη χαρακτήρα

Έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ιερό τέρας της υπο­κρι­τι­κής, «λύκαι­να, «ηφαί­στειο» και άλλα πολ­λά ευφά­ντα­στα, κατά την πολυ­κύ­μα­ντη και θριαμ­βευ­τι­κή πορεία της στον…

Κινηματογράφος
Τάκης Μηλιάδης: Ο αξέχαστος, καλόκαρδος και μόνιμα ερωτοχτυπημένος… Έλληνας Σεβαλιέ

Ταλα­ντού­χος, πολυ­σύν­θε­τος, χαρι­σμα­τι­κός, πνευ­μα­τώ­δης και το κυριό­τε­ρο ένας καλός και ευγε­νι­κός άνθρω­πος. Α, και ένας αθε­ρά­πευ­τος “προ­σκυ­νη­τής” του έρω­τα, των…