Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Ιουλίου

Πρόσωπα
Μίλτος Σαχτούρης, δε μένει πια εδώ… αλλά η ποίησή του «μας καλεί να ψαύσουμε τα τραύματα και τις πληγές του»

Ο Μίλ­τος Σαχτού­ρης, γιος του δικα­στι­κού και νομι­κού συμ­βού­λου του κρά­τους, και δισέγ­γο­νος του Υδραί­ου ναυάρ­χου, καπε­τά­νιου στον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να του…