Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
Μαρία Θηρεσία

Στις 29 Νοεμ­βρί­ου 1780 πεθαί­νει η Μαρία Θηρε­σία. Αρχι­δού­κισ­σα της Αυστρί­ας από το 1740. Μετά το θάνα­το του πατέ­ρα της…