Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Απριλίου

Εικαστικές Τέχνες
Λεονίντ Πάστερνακ, Ο Ρώσος-Σοβιετικός ζωγράφος που τη φήμη του επισκίασε ο ποιητής γιός του Μπόρις Πάστερνακ

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Λεο­νίντ Οσί­μο­βιτς Πάστερ­νακ (1862–1945), Leonid Osipovich Pasternak, ζωγρά­φος, εικο­νο­γρά­φος, ακα­δη­μαϊ­κός καθη­γη­τής, συγγραφέας,ίσως η μονα­δι­κή παγκο­σμί­ως περίπτωση…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 3 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1469 Γεν­νιέ­ται ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία Νικο­λό Μακια­βέ­λι. 1770 Γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης, Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης 1821 Οι Σπε­τσιώ­τες με αρχη­γούς τα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1469 Γεν­νιέ­ται ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία Νικο­λό Μακια­βέ­λι. 1770 Γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης, Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης https://atexnos.gr/4‑φεβρουαρίου-1843-πεθαίνει-ο-θεόδωρος-κολ/ 1821 Οι Σπε­τσιώ­τες με αρχηγούς…

Πρόσωπα
Ιωσήφ Στάλιν — Σαν σήμερα 3 Απριλίου 1922 εκλέχθηκε ΓΓ του ΚΚΣΕ.

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Ο Ιωσήφ Βησ­σα­ριό­νο­βιτς Στά­λιν (Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин, ψευ­δώ­νυ­μο του Ιωσήφ Βησ­σα­ριό­νο­βιτς Τζου­γκα­σβί­λι 1878–1953. Την περί­ο­δο 1919 –…