Περιήγηση: Σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου

Θέατρο
Μηνάς Χατζησάββας

Στις 30 Νοεμ­βρί­ου 2015 «έφυ­γε» από τη ζωή ο δημο­φι­λής ηθο­ποιός Μηνάς Χατζη­σάβ­βας στα 67 του χρό­νια. Γεν­νή­θη­κε το 1948, στην…

Ιστορία
Σοβιετοφιλανδικός πόλεμος: Ενας «άγνωστος» και «συκοφαντημένος» πόλεμος

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 30 Νοέμ­βρη 1939 άρχι­σαν οι πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις μετα­ξύ ΕΣΣΔ και Φιλαν­δί­ας. Ο λεγό­με­νος «Χει­με­ρι­νός Πόλε­μος» είναι…

Ιστορία
30 Νοεμβρίου 1943: Η μέρα που τα αποβράσματα της ελληνικής κοινωνίας, τα «τάγματα αλητείας και ντροπής» έκαναν την πρώτη τους «μαχητική» εμφάνιση στην Αθήνα

Η σημε­ρι­νή χρο­νο­λο­γία — 30 του Νοέμ­βρη — είναι η μέρα που τα απο­βρά­σμα­τα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, που τους φόρεσαν…