Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Απριλίου

Κινηματογράφος
Αφιέρωμα Αντρέι Ταρκόφσκι _1ο μέρος: από τον “οδοστρωτήρα και το βιολί” – 1961 στο κύκνειο άσμα του

Λίγα χρό­νια μετά την περι­πλά­νη­ση στον πλα­νή­τη Σολά­ρις, ο μέγι­στος σοβιε­τι­κός δημιουρ­γός επέ­στρε­ψε στην επι­στη­μο­νι­κή φαντα­σία χωρίς να απο­χω­ρι­στεί τον…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 4 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1826 Υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ Βρε­τα­νί­ας και Ρωσί­ας το Πρω­τό­κολ­λο της Πετρού­πο­λης, με το οποίο επι­βε­βαιω­νό­ταν η πρό­θε­ση των δύο Δυνά­με­ων να μεσολαβήσουν…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1826 Υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ Βρε­τα­νί­ας και Ρωσί­ας το Πρω­τό­κολ­λο της Πετρού­πο­λης, με το οποίο επι­βε­βαιω­νό­ταν η πρό­θε­ση των δύο Δυνά­με­ων να μεσολαβήσουν…